Teppesolfjoste – Hilset Live

Bezoek Vicaris

Jaarvergadering

Willem Vermandere

Kerstborrel

Kerstfeest

Oudjaarsstand

Herebossenwandeling

Wijnproefavond

Infoavond Voeding & Milieu

Paasviering

Uitstap Brussel & Zaventem

Hapje Tapje

Scherpenheuvel

Karabijnschieten

Lekkerbekkentocht

Uitstap Maastricht